Не оставяйте собственото си забавление в ръцете на други. Вземете го на Абордаж!