Библиотека Хипертекст публикува разкази в целия спектър на жанровата литература: научна фантастика, фентъзи, хорър, сюрреализъм, магически реализъм. Приемаме само творби, които не са били публикувани по-рано в в други списания, фензини, сборници или лични блогове. За да ни изпратите разказ и да осигурите най-добрия шанс на творбата Ви да бъде приета от редакторския ни екип, прочетете внимателно нашите технически и форматировъчни изисквания.

Общи условия за участие

Брой думи: 1000 – 10,000
Заплащане:  3 ст. на дума
Жанрове: научна фантастика, фентъзи, хорър, сюрреализъм, магически реализъм, слипстрийм, странна литература (weird fiction)
Права: Закупуваме правата за онлайн публикация в рамките на две години, в който период запазваме и правото да отпечатаме разказа в сборник с други произведения.

Разказите трябва да бъдат също така:

 1. Добре написани. Езикът е важен. Езиковата култура и грамотност са само задължително предварително условие – разлика между стил и съдържание няма, а добрите идеи са безполезни, ако не са облечени в добро писане.
 2. Оформени за достъпно четене на екран. Твърде дълги параграфи, безразборна употреба на шрифтове и други стилизиращи решения може да ощетят творбата ви.

Изисквания за оформление:

 • Тип документ: DOC
 • Шрифт: Times New Roman, 12
 • Двойно разстояние между редовете
 • Хедър: Всяка страница, като в хедъра са изписани заглавието на разказа и номерът на страницата
 • Параграф: Първият ред на всеки нов параграф започва с 0.5 см навътре
 • Първа страница: В горния десен ъгъл се изписва броят на думите. Заглавието стои по средата на страницата.
 • ВАЖНО: Не включвайте никаква лична информация в самия ръкопис, за да можем да гарантираме анонимността Ви в процеса на четене от редакторите.

Нагледно можете да видите правилно оформление като последвате този линк.

Процес на изпращане и приемане на разказ

Библиотека Хипертекст използва онлайн форма за изпращане на текстове, която изисква от Вас име, електронна поща, брой думи, файл с разказа Ви и кратка биография. Биографията цели да ни запознае с Вас. Не е задължително да сте били публикувани, за да ни изпратите творба. Личната информация няма да е достъпна за екипа, четящ произведението ви, докато не настъпи моментът за отговор.

Очаквайте отговор във връзка с изпратения разказ в рамките на един месец. В случай, че не сте получили отговор повече от месец, може да се свържете с нас на biblioteka.hypertext@gmail.com.

Ако приемем разказа Ви, може да очаквате следните по-нататъшни стъпки в процеса:

 • Редакционна подготовка за публикация
 • Изготвяне на промоционални материали
 • Поръчка на оригинална илюстрация, с която разказът ще бъде публикуван.
 • Сключване на договор и изплащане на хонорар.

Някои общи насоки за това, което търсим в „Библиотека Хипертекст“

– Винаги насърчаваме новаторските подходи към традиционни фантастични идеи и тропи. Нека разказите стъпват информирано върху творчеството на фантастите от миналото и настоящето и градят над него, вместо да го повтарят.

Сюжет, герои и свят за нас са неразривно свързани. Промени и съображения относно кой да е от тези елементи пряко влияят на останалите. Един добър художествен текст е динамична мрежа от много взаимно определящи се смислови конструкции, а на просто сбор от интересни хрумвания. Всяко решение, което един автор взима по отношение представянето и развитието на герои, сюжет, свят, трябва да е вписано елегантно и уверено в цялостния замисъл на творбата.

Дори най-фините и трудно уловими разлики спрямо реалния свят следва да влияят в дълбочина на вашия измислен. Козметични окраски трудно биха ни впечатлили. Не искаме да четем за светове, които са просто замаскирани версии на познатата ни реалност, или пък елементарно пренасят нейните правила на функциониране във фантастична среда.

– Обичаме да четем истории, построени около интересен и сериозно изследван в текста конфликт, бил той психологически, междуличностен, социален, икономически, технологичен, морален или цивилизационен. Доброто повествователно темпо и добрата структура са недвусмислен плюс.

– Във връзка с горното, есеистичният или анекдотичен тип произведения от по няколко кратки страници е много сериозно предизвикателство в тези жанрове и шансът да попаднем на нещо подобно, което да удовлетвори стандартите на всички ни, не е толкова висок.

– Харесваме разкази, за които авторите са се подготвили добре със солидни предварителни проучвания. Особено когато това  е вплетено естествено в историята.

– Силно ни вълнува сериозният и задълбочен подход към другостта, една от основните и най-предизвикателни теми на фантастиката.

– Високо ценим боравенето със сетивата във фантастичната проза. Ще се радваме да срещаме интересни описателни детайли, и то не само на фантастичните елементи в разказите ви. Особено когато тези детайли са правдиво пречупени през съзнанието на героите (ако не са, колкото и да са добри, си остават просто описание, не и елемент от сюжета). Не оставаме особено впечатлени от детайли, които са просто маркирани или обрисувани като по калъп.