Книги

Глад Треска за плът

“Глад” е добър пример за хибриден роман – съчетава в себе си историческия жанр и този на ужаса, като изгражда автентична среда, пълнокръвни герои и достоверно фантастично същество.

От: