Най-интересното, което Робърт Джордан е оставил като информация извън страниците на книгите, но феновете са били достатъчно настоятелни, за да изкопчат от него.