Игри

Destiny: Year One

Отлагах този материал кажи-речи откак започнах да играя Destiny. Не защото нямам какво да кажа, а защото имам твърде много за казване, и подозирам, че не съм способен да го напиша без да стана...

От: