Истината е не някъде по средата, а във всички посоки. Думата "Куиър" е преживяла множество пермутации в английския език и през последните две десетилетия се е превърнала до такава степен в значение...