Родната литература може само да се радва на подобна формална амбиция. Трябваше обаче и езикът да я отрази.