Две различни мнения за може би най-добрата фантастика на годината.