В дружеството членуват писатели, художници, преводачи, съставители, които в продължение на десетилетия са се борили за достойното представяне на жанра в авторство и превод у нас.