Отдалече си личи, че "Carnival Row" разполага с огромен бюджет, който в случая е използван правилно. Декорите, костюмите, ефектите, операторската работа, всичко е на толкова високо ниво, че зрителят...