Ред е на интерактивния ужас. Ужаса, който играем, и ужасът, който си играе с нас.