"Лигата на справедливостта" е толкова посредствен, че дори е твърде кратък, за да се класира за загуба на време...