Една от най-провокативните фантастики за последните няколко години.