Листата ни падат, но дойде ли пролет, пак ще се обновим, докато вие, уви, падате веднъж, ала завинаги.