Перспективи пред фендъма е поредица от публикации, чиято цел е да запознае публиката ни с позициите на различни представители на фантастичните общности у нас. Тези позиции касаят проблемите на фендъма и всякакви идеи за неговото развитие. Надяваме се по този начин да предизвикаме публичен дебат, който да продължи на живо на специална среща, организирана в рамките на фестивала Дни на фантастичното. Днес публикуваме и нашата позиция по тези въпроси. С този текст ще се опитаме да покажем какво бихме искали да видим да се случва в България и какво според нас е необходимо, за да бъде постигнато. Предварително искаме да поясним, че част от текста се припокрива донякъде с предложения, отправени в позициите на Мартин Петков, Джовани Чемишанов и Валентин Попов.


fandombg_cropped

Позиция на списание ShadowDance

Към един по-жизнен фендъм?

За да се развива фантастичната общност, е нужно наличието на едно или повече събития и проекти, които да задават усещане за споделени цели и да разширяват кръга на интересуващите се от фантастиката. Понастоящем има няколко такива събития, но те не са достатъчно мащабни, нито са припознати като общо начинание от фендъма.

Как бихме могли да имаме едно по-голямо събитие, което да събере феновете и да им позволи да обсъждат фантастиката в България, проблемите и възможностите пред общността? Щом е възможно да се провеждат успешни издания на “Eurocon”, “Worldcon” и т.н., нека се вдъхновим от тях и пренесем чуждия опит, макар и в по-малък мащаб. Смятаме, че към такава задача трябва да се подходи максимално професионално, като е задължително да се гарантира, че:

 • дългогодишните фенове ще припознаят фестивала като важен за общността и ще имат желание да го посетят
 • той ще бъде максимално отворен към нови фенове
 • ще има разнообразна и широка програма
 • ще бъде сериозно организиран: с добра логистика, на адекватно подбрано място и в удобно време
 • ще бъде популяризиран и рекламиран активно и широко

За да се случи всичко това и събитието да изпълни целта си, е нужен на първо място екип, който да се наеме с организацията му, на второ място подкрепа от максимално количество организации от фендъма, и на трето място, разбира се, от финансово обезпечение.

Според нас фестивалите “Булгакон” могат с известни усилия да се превърнат в такова събитие. На тях фенове ще се събират, ще общуват на живо (и на бира!) и биха могли да се обединяват около решения как да се случват бъдещи и настоящи общи инициативи. Струва ни се изключително важно за развитието на жанровете у нас да има поне едно такова събитие, на което да може да се дискутира самата фантастика (тоест да има панели за издаването и писането на фантастика, представяния на популярни автори и проекти, на изследвания на жанра от специалисти в полето и т.н.).

Фестивал от този род или поредица от подобни събития биха могли да бъдат и идеална отправна точка за решаване на въпросите около общи номинации за “Еврокон” и награди, за които голямото събитие да бъде форум. Ние мислим, че и от двете има смисъл, защото са начини да се популяризира българската фантастика във всички изкуства както пред по-широк кръг у нас, така и пред света.

Как да се организира такова събитие и как да се взимат решения на него?

Смятаме, че най-добрият начин да се финансира такъв мащабен фестивал е да се заложи приоритетно на приходи от платен вход, съобразен с родния стандарт. Това е стандартна практика при организирането на всякакви подобни събития по целия свят. Тя ще позволи, със или без търсене на допълнителни спонсори, организацията на фестивала да започне достатъчно от рано, което е задължително условие за професионалното ѝ изпълнение – с оглед разходите по запазване на зали, покани към лектори, маркетинг дейности, поддръжка на уебсайт, уреждане на кетъринг и т.н. За ученици и студенти би могло да се мисли за преференциални цени или дори безплатна регистрация срещу доброволческа помощ. Убедени сме, че предизвикателството да организираш едно такова мащабно събитие със сигурност ще привлече безвъзмездния труд на кадърни и отдадени на каузата хора. 

По естествен начин участието на фестивал като описания по-горе сигнализира принадлежност към фендъма и интерес към въпросите на фантастиката в България. Следователно присъствието или подпомагането на такова събитие лесно може да играе ролята на филтър при гласувания за награди, взимания на решения и др. По този начин въпросът с “нефенове” срещу “фенове”, който често е бил основна ябълка на раздора, би се решил автоматично и неслучайно точно по този начин той е решен на много места по света, включително при организацията на най-реномираните награди за фантастика – “Хюго”.

Разбира се, не всеки би имал възможност да отиде на конкретен фестивал, бил той “Булгакон” или “Worldcon” (в примера с наградите “Хюго”). Ето защо е добре да има някакви алтернативи за хората, които имат желание да участват в даването на идеи и взимането на решения за евентуални общи дейности. Затова предлагаме като еднакво валидни следните няколко варианта:

 • символично платено членство (евентуално във формална асоциация или по неформален начин);
 • присъствие на друг фестивал през годината (например “Таласъмия” или “През 9 земи”);
 • вече изложения вариант с платен вход за общото голямо събитие (или регистрация като доброволец).

За осъществяването на този модел са нужни няколко неща. На първо място това е един добре поддържан уебсайт – портал на фантастичния фендъм, на който феновете да могат да получат уникална регистрация. Платеното членство, което не е свързано с участие на фестивали, би могло да се използва основно за поддръжка на такъв уебсайт. На второ място е нужен екип, който да се ангажира с организиране, популяризация и прозрачно отчитане на изразходваните средства. Такъв екип би могъл да се избира сред желаещи да участват, на годишен принцип, на самия фестивал. Важно е да се уточни, че ако това членство се учреди като формална организация или асоциация на феновете на фантастиката, то нейната цел и дейност ще е единствено да подпомага комуникацията и взаимодействието за по-големи проекти, без да се намесва по какъвто и да е начин в делата на отделните фантастични организации.

Защо НФН не се превърнаха в такова обединяващо събитие?

Опит за подобна обща инициатива, за каквато стана дума в самото начало, беше организицията на популяризиращите награди (НФН) и общото номиниране за награди “Еврокон”.

Въпреки добрите намерения и многото вложени усилия, тази инициатива не постигна широка представителност и дори създаде конфликти, по различни причини:

 • липсваше широка дискусия и съгласие за правилата, по които се номинираше и награждаваше; въпросните се променяха в движение според създалата се ситуация;
 • трудно биваха въвличани повече хора в процеса на взимане на решения, нямаше добър канал за комуникация;
 • зa да гласува човек, трябваше да доказва своята принадлежност към фендъма; това беше адекватен филтър срещу безсъвестното гласуване, но силно намали активността и сред истинските фенове;
 • възникналите конфликти, предизвикани от тълкувания на правилата и несъгласия по определени процедури, показаха колко неподходящи са социалните мрежи за водене на подобни спорове;

Добре организирани награди за фантастика, подкрепени от всички, заедно с поне едно масово посетено събитие биха изиграли силна популяризаторска роля и биха разширили редиците на почитателите на фантастиката, които се припознават като част от фендъма. Следователно, ние мислим, че от тях има смисъл и вярваме, че предложенията ни адресират по-горе посочените проблеми. Общо посетен фестивал би бил добро място за изясняване на правила; описаните варианти за регистрация биха решили въпроса с правото на глас; общият уебсайт би бил добър информационен канал за излагане на взети решения; а живото общуване и споделената цел биха решили конфликтните ситуации.

Как да започне реализацията на подобна идея?

За да се осъществи такава една визия, предлагаме следните конкретни и обозрими стъпки:

 1. Да се уточни какво трябва да поддържа такъв уебсайт. Задължителна функционалност трябва да бъде регистрация за членство и каталог/информационен бюлетин за всички събития, на които ще се вземат решения.
 2. Сайтът да се изработи от доброволци.
 3. Да се организира максимално широка среща, която да събере желаещи за организация на голям фестивал.
 4. Да се уреди технически и юридически участието с платен вход на големия фестивал. Също така да се постигне съгласие с организаторите на други фестивали, така че участниците им също да бъдат регистрирани (всяка една регистрация води до членство и право на глас).
 5. Фестивалът да включва широка дискусия на правилата за номиниране на „Еврокон“, за организация на вътрешни български награди и за правилата за даването им.

Наясно сме, че по отношение на номинациите за следващата година този модел вероятно няма да може да влезе в действие (“Eврокон 2017” ще се проведе през месец юни). Предлагаме да има междинен период от една година, по време на който да се гласува свободно и да се ползва опростен процес на номинации. В най-лошия случай това гласуване би се превърнало в нагледен пример за ползата от регистрирано членство. В най-добрия ще стане ясно, че регистрацията е излишна и това ще ни позволи да се заемем най-вече с организация на събития, които да срещат феновете, както и на други важни проекти.

Според нас няма достатъчно добър критерий за доказване, че някой е автентичен “фантастичен фен”, и желанието да се изработи такъв води до излишно усложняване, което намалява участието, като отблъсква потенциални участници и не стимулира чувството за споделена принадлежност към фантастичните среди. Финансовият принос в помощ на организация ни се струва най-обективният и достатъчно символичен като стойност критерий за това.

Какви трябва да са приоритетите пред фендъма?

За нас организирането на номинации за “Еврокон” и представителни жанрови награди е безспорно важно, но далеч не е най-важното, за да може да се случват все по-хубави неща, свързани с фантастиката у нас. Организирането на едно или повече масови събития за почитателите на фантастиката би позволило да се натрупа критична маса от фенове, да се реализират нови проекти в полза на жанра и като цяло да се мисли за неговата популяризация и развитие. Вярваме, че само при наличието на тези условия и добра комуникация и сработеност между различните общности, едни подобни номинации и награди биха имали истинска стойност.