Здравейте, приятели! Припомняме ви, че до 30 юни тече поредното издание на конкурса за фантастични разкази Изгревът на следващото, организиран от Човешката библиотека с награден фонд от 600 лв., разпределен между трима лауреати. Конкурсът се провежда от години и призовава за текстове, които да въобразят успешната еволюция на обществото и вида ни до състояние, което днес с увереност можем да наречем положително – да изоставим неработещи икономически и социални модели, да повишим емпатията помежду си и да живеем в по-истински мир със заобикалящите ни природа и вселена.  Нещо, което и ние в ShadowDance винаги сме провиждали като съдържателна роля на жанра и бихме ви амбицирали да участвате задължително в този конкурс.

Както организаторите пишат:

Някога фантастиката започна като израз на търсещата младa енергия, на интелектуалната храброст, като експлозия на въображението и откривателството. Днес истинската интелектуална смелост и сила на творческия талант е в търсенето на формите за Изхода. Смелостта да допуснеш, че Човешкият дух е в състояние да намери пътя си към по-високото ниво, интелектът да си го представиш и талантът да го защитиш художествено.

Какво е решението на задачата, наречена „Кризисно съвремие“? Какво е решението, което води до по-висше състояние на ЧоВечността и Човечеството, към бъдеще, в което ЧоВечният Разум е надрасъл безчовечното невежество? Какво е решението, което ще създаде свят, в който науките и технологиите ще се развиват, за да расте качеството на Човека, а не богатствата на единици?

[Търсим] произведения, които с художествен талант и моделираща сила защитават нови светове, [разказвайки или за] съдби на индивиди и общества, търсещи изхода от съвременното кризисно състояние на света ни; образи на учени, мислители и обикновени хора, напипващи в мрака на неизвестното пътищата към тази цел; приключения на личности, въвлечени в такъв спирален процес и постепенно осъзнаващи смисъла му; [или за] образи, възникнали в нашето съвремие, но носещи белезите на новото, притежаващи вътрешната свобода, въпреки че са затворени в клетката на настоящата социална несвобода; образи на групи и общества, постигнали белези на следващото, без ескейпизъм, фанатизъм и аскетизъм. Хуманитарни технологии, водещи до освобождаване от опредметяването, разкриващи етическите и интелектуалните ресурси на ЧоВечното. Непротиворечиви и реалистично обрисувани общества на бъдещето, в които всяка личност е пълноценно разгърната и осъществена, без да зависи или да бъде притежавана от друга.

Повече информация, както и пълните условия за участие вижте тук:

Участвайте в: „Изгревът на следващото“ (до 15.07.2020)

Припомняме ви също така и че от началото на мерките за пандемията, Човешката библиотека издаде електронни версии на цялата поредица от алманаха ФантAstika, може би най-големия сборник за фантастична журналистика и разкази, излизащ в последните над десет години.

Алманаси „ФантАstika“ 2007, 2008, 2009, 2010-11, 2012, 2017, 2018: електронни издания

А кои са Човешката библиотека? Ако не ги познавате, то може да прочетете тяхното представяне тук, или да изгледате няколко тематични видео визитки на сайта им:

Видеорубрики