Преди цели петнадесет вече години ИК Квазар и група съставители издадоха сборника Точка на пристигане с цел да представят българската фантастична (в широк смисъл) сцена. Достойна инициатива, която заслужава припомняне и в наши дни. Антологията е особено интересна от висотата на времето с това, че в нея можем да намерим една камара познати и утвърдени днес имена, някои позабравени, други сменили изцяло попрището или държавата, трети медийни звезди, четвърти за съжаление вече не сред нас. Същевременно, рецензентските и дори авторските оценки за някогашната антология още навремето бяха смесени, като качеството на разказите варираше силно. Еволюцията на тези писатели от 2002 със сигурност е интересна за проследяване, още повече че много от тях продължават да са с двата крака във фендъма.

Ето защо, подновената инициатива на Иван Крумов и Елена Павлова да направят втори очерк на родната сцена 15 години по-късно със сигурност заслужава голям интерес, не само от литературна гледна точка, но и като събитие за фантастичната общност. Освен тях, в съставителския екип виждаме Явор Цанев, Иван Величков и Искрен Зайрянов – и тримата дългогодишни фенове, редактори и автори в спекулативните жанрове. Новата антология ще се нарича Точка на пресичане и за разлика от оригинала, който целеше преди всичко да представи и утвърди младите фантастични автори, сега подборката ще има различна тематична философия и следва да стъпи здраво върху всички тези години опит в редакция, съставителство и писане на фантастична литература, които съставителите са натрупали оттогава. Четирите основни изисквания към разказите са добра податка към „странните“ жанрове – нестандартен подход към реалността, митологичен елемент, същество от друг свят, както и титулната „точка на пресичане“ като интерпретация на текста и темите в него.

Освен променения фокус на селекцията, проектът се отличава и с няколко доста необичайни подхода към съставянето. Изданието ще съдържа авторски слотове от фиксиран обем, които избраните автори биха могли да запълнят по свое желание с един или повече текста. Половината от слотовете ще бъдат заделени за покани от редакторския екип, а останалата ще бъде избрана на конкурсен принцип. Участниците също така ще трябва да закупят определена бройка от готовите издания на преференциални цени. И двете идеи са новаторски за тукашния пазар и предстои да видим как ще се реализират. По-долу вижте и пълната информация за проекта, достъпна също и тук.

От екипа на ShadowDance ще следим с интерес проекта, пожелаваме успех на съставителите и се надяваме българската фантастика да получи една наистина страхотна антология като краен резултат!


 

ТОЧКА НА ПРЕСИЧАНЕ

По случай петнайсетгодишнината от издаването на знаковата антология “Точка на пристигане” решихме да сложим още една точка на българската “жанрова” сцена и ви каним да се включите!

Какво е “Точка на пресичане”?

Това е антология с разкази на съвременни наши писатели в областта на фантастиката, фентъзито, хоръра, уиърда и всичко с фантастични корени. Произведенията трябва да са с размер от 1500 до 8000 думи и да включват задължително следните четири репера:

  • точка на пресичане
  • нестандартен възглед или подход към проблем от реалността
  • поне един митологичен елемент
  • форма на живот, непринадлежащ на днешната действителност

Жанрът (или смесването на жанрове) е по избор на автора. Желателно е произведенията да са създадени специално за антологията. С изпращането им за разглеждане от съставителите авторът се съгласява да не ги предоставя за публикуване до завършване на подбора за антологията (или изричен отказ от страна на съставителите).

Крайният срок за изпращане на произведения е 15.06.2018 г. Очакваме ги на tochka[at] kmail.bg. Те трябва да бъдат предоставяни във формат .doc или .docx, стандартно форматирани (без табове, булет-листове за пряката реч и прочие дивотии, моля!, Times New Roman, 12 е идеалният вариант за шрифт и размер). В началото на текста трябва да са посочени заглавието, името на автора и имейл за контакти, а писмото, към което файлът е приложен, да съдържа: име, телефон и имейл на автора, заглавие на разказа, брой думи. Ако разказът съдържа специално ошрифтяване или форматиране, това следва да бъде описано в писмото – иначе всички странности във файла ще носят черна точка при селекцията.

Повече за избора на разкази за антологията:

“Точка на пресичане” ще се състои от двадесет (минимум петнадесет, максимум двадесет и пет) авторски слота от по 50000 знака, разпределени на две части:

  • автори с покана от съставителите (до 50% от обема на антологията); постъпилите разкази ще бъдат разглеждани по ред на подаването и при одобрение името на автора ще бъде съобщавано в ежемесечната сводка на антологията.
  • свободен прием на произведения на конкурсна основа (минимум 50% от обема на антологията); постъпилите разкази ще бъдат разглеждани от съставителите и оценявани с да/не. Разказите, получили одобрението на всички съставители, ще бъдат обявени в срок до 30.07.2018 г.

Авторският слот може да съдържа повече от един разказ, стига произведенията да се вписват в максималния обем на слота и да бъдат одобрени за антологията, но всеки автор има право само на един слот. Няма да върнем и поезия или сценарий, но не търсим есета или критика.

Изборът на произведенията ще се прави на база цялостни художествени качества, оригиналност и писателско майсторство и, разбира се, е изцяло субективен. Така че отпадането на даден разказ от антологията не означава, че той не притежава достойнства, а че съставителите са го преценили неподходящ за целите им.

Какво се случва, ако сте избрани за участие?

С подаването на произведение за разглеждане се подразбира, че участниците са съгласни, при избор за включване в антологията, то да бъде подложено на редакция и правата за публикацията му, електронно и на хартия, само на български език, да бъдат преотстъпени на екипа на антологията за период от минимум една година. За целта с всеки автор ще бъде сключван отделен договор. Превод и издаване на антологията на други езици ще бъдат договаряни допълнително, при възникнала възможност.

Процесът на редакция ще бъде “американски тип”, при който се работи съвместно с автора за развиване на потенциала на разказа; редакторската работа ще бъде извършена от “жанрови” професионални редактори. По време на процеса авторът запазва контрола си и правото на последна дума върху предложените промени.

Включването в антологията дава право на една авторска бройка на участник и задължава авторите да закупят минимум 5 бр. на авторска цена (40% под коричната). За бройките на авторска цена няма горна граница. Авторите ще бъдат насърчавани да рекламират и разпространяват антологията чрез социалните мрежи. Желателно ще бъде и участието им на организирани от съставителите представяния на антологията.

Какво са реперите?

Четирите “авторски репера” са изисквания за включване на конкретни елементи в произведението, с което се гарантира неговата уникалност и общия дух на цялата антология. Задължително е да присъстват и четирите.

Реперите могат да се трактуват съвсем свободно и не е задължително да бъдат част от главните сюжетни елементи на разказа – но ще бъдат отхвърляни произведения, в които авторът е “отбил номера” като само ги е споменал еднократно. Тоест: реперите трябва да играят достатъчна роля в произведението, за да бъдат забележими за бъдещите читатели.

  • точка на пресичане: важното е да има конкретен момент на преход, независимо какво се пресича или с какво се пресича то и дали пресичането е физическо, морално, астрално…
  • нестандартен възглед или подход към проблем от реалността: важното в случая е взаимодействието на реалността с избрания от вас жанр; съотнасянето на “настоящето” с описвания от вас свят (за което не е необходимо буквално да се включва нашето днешно битие в произведението).
  • поне един митологичен елемент: независимо какъв; митологии много и за всички вкусове. Древните на Лъвкрафт са добре дошли наравно с боговете на Олимп, танците на самодивите и бутилката с джин (или без такъв) в нея.
  • форма на живот, непринадлежащ на днешната действителност – независимо какъв, биологически или механичен, високоразвит или едноклетъчен, или може би призрачен, електронен, демоничен, подземен, извънземен…

Повече за съставителите:

Елена Павлова – писател и преводач, автор на няколко “жанрови” книги и носител на известен брой награди; съставител и на първата “Точка”.

Иван Крумов – издател (изд. “Квазар”), активист на българската жанрова литература и съставител и на първата “Точка”.

Явор Цанев – писател и издател (изд. “Гаяна”), автор на жанрови книги и поезия, носител на множество награди от разнообразни конкурси; опитен съставител на антологии с подбор на конкурсен принцип („Вдъхновени от Краля“, „451 по Фаренхайт“, „ПО крилете на гарвана“ и др.).

Иван Величков – писател, активист на българската жанрова литература и участник в немалко антологии; организатор на конкурси за фантастични разкази.

Искрен Зайрянов – писател, активист на българската жанрова литература.

Антологията се организира също така с подкрепата на екипите на сп. ShadowDance и други онлайн издания.

Очакваме ви на новата “Точка на пресичане”!