Библиотеката

Български фантастични разкази и материали, свързани с тях.
Библиотеката живее едновременно тук и в Сборище на Трубадури.

Джони

Константин Георгиев

12