Функционирането на Вселената, казваха те, зависи от равновесието на четири сили, а именно: обаяние, убеждение, несигурност и инат.

Светът на диска е място необятно и изобилстващо от всякакви чудати образи. В този материал решихме да обърнем внимание на онези от тях, които чрез своите действия са изиграли решаваща роля в историите.

Неведнъж сме споменавали, че в описанията на Тери Пратчет се оглежда нашият реален свят, изчистен и впрегнат във фантастична атмосфера, но все пак толкова човешки и естествен, че го разпознаваме на инстинктивно ниво като образ на собственото ни битие, пречупен през криво огледало.

Политиката в Света на диска, както и първообразът ѝ в нашия свят, споделят едно общо нещо: дори да не е във фокуса на историята, тя неизменно присъства като ярка нишка между думите и тихо, но неумолимо тегли героите в една или друга посока, подчинявайки ги на безмилостното течение, което представлява висшата политическа игра.

Ако трябва да си представя Политиката като героиня на Пратчет, то тя вероятно ще влезе на сцената босонога и облечена в дрипи, с корона на главата и глад в очите. Ще се спотайва в някой мрачен ъгъл и тихо ще шепне на героите по кой път се очаква от тях да поемат. Може да я открием на върха на Кори Селести – планината на Боговете, където тя е маскирана като игра, за разтуха пред лицето на отегчителната вечност. Ако се заслушаме, вероятно ще чуем тихите ѝ стъпки из храма, подслонил монасите на историята – да направлява хода на събитията. Ще я намерим да крещи оглушително под палещото слънце на Клач, където две армии се сблъскват в името на мимолетна власт над парче скала в средата на океана.

Дали шепне тихо в продълговатия кабинет в двореца по време на среща на градските управници, или вика по улиците пред събралата се тълпа, дали се оглежда в лицето на религиозен водач, или е приела образа на изкусителна куртизанка, използваща слабостите на властни мъже, тя неизменно е там.

Но ние няма да говорим за нея, а за пешките в играта ѝ, които не просто стигнаха до края на дъската и станаха царици, а пренаредиха играта, обърнаха масата и запалиха къщата.

На Вашето внимание – изключителните личности, повлияли историята в Света на диска, и най-вече ученикът на Макиавели, който го надмина в един свят, твърде подобен на истинския.

Aravala