Акцията на ГДБОП срещу Chitanka.info

Мръсните страсти – на сапун
Amikae
Ascendent
Posts: 4199
Joined: Thu Aug 07, 2008 12:07 pm

Post by Amikae » Wed Jun 23, 2010 1:27 pm

И аз съм съгласен на подобна реализация. Ама никога няма да стане. Не и в тази държава.

User avatar
Marfa
Moderator
Posts: 10910
Joined: Sat Dec 20, 2003 10:12 pm
Contact:

Post by Marfa » Wed Jun 23, 2010 1:27 pm

И аз харесвам каквото каза Zee. :)
This octopus! Let's give him boots, send him to North Korea!

Image<-Подробно описание на нещата, които ми образуват нерви :twisted:
Уук.

User avatar
Jen
Paragon
Posts: 637
Joined: Thu Mar 29, 2007 12:06 pm
Contact:

Post by Jen » Wed Jun 23, 2010 1:41 pm

Zee wrote:Логично е да се предположи, че "обществена библиотека" = "общодостъпна библиотека", но това е разминаване, което работливият депутат, трескаво гласуващ с картите на колегите си, пушещи нейде извън парламентарната зала, е пропуснал да забележи. И в двата случая става дума за публични библиотеки, а не за лични, частни такива. И следователно, Читанката, колкото и да си я обичаме, не отговаря на изискванията за Закона за обществените библиотеки:

Чл. 7. Обществени библиотеки са Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", регионалните, общинските и читалищните библиотеки.
Чл. 8. (1) Обществената библиотека трябва да отговаря на следните условия:
1. да притежава библиотечен фонд с обем над 3000 регистрационни библиотечни единици;
2. да осигурява библиотечно-информационното обслужване на гражданите на територията, определена с акта на учредяването й;
3. да разполага с подходящи помещения, оборудване и обзавеждане;
4. да има осигурени източници за финасиране, и
5. да има квалифициран персонал.

(2) Условията по ал. 1 се определят в Стандарта за библиотечно-информационно обслужване, утвърден от министъра на културата по предложение на Националния съвет по библиотечно дело.


и оттам следва, че и и така цитирания напоследък чл. 24, ал. 9 от Закона за авторското право не се прилага за нея.
9. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;
освен ако не тя не е в графата "други".
Няма такава логика. За да имат сила такива корективни тълкувания на закона, трябва да са направени само по определен, официален ред.
За "общодостъпна библиотека" легална дефиниция няма, не е и нужна, защото понятието е повече от ясно – библиотека, до която имат достъп неограничен брой лица, без целите да са търговски. По всички правила на четене и съотнасяне на правни норми в момента „обществена библиотека” е по-тясно понятие, от понятието „общодостъпна библиотека” и няма абсолютно никакво правно основание за приравняване на двете.
Да, Читанката категорично не отговаря на условията да е обществена, но докато няма някакво законово определение (или официално тълкуване на върховен съд) , което да я изключва от понятието за общодостъпност – тя категорично е общодостъпна.

При положение, че в момента само Законът за авторското право използва „общодостъпни библиотеки” и то в посока да ги извади от приложението си – за мен единственото логично тълкуване е, че сайтът не нарушава закона.

Zee wrote:И точно тук може би е разрешаването на проблема на властите:

[Постижимо] Със съвсем малко усилия депутатите могат да променят законите и да вкарат онлайн библиотеките в графата общодостъпни/обществени, като по този начин ги узаконят. В замяна на това може да изискат въвеждане на вход и ползване само с регистрация, еднократна годишна такса, платима със СМС (сравнима или дори по-ниска от таксите на обикновените библиотеки, защото онлайн книгите не се похабяват като книжните в следствие на употреба). Дори и да премахнат опцията "сваляне на книги" и остане само четенето онлайн, пак ще е възможно 1000 човека едновременно да четат Дан Браун/Стефани Майер/и т.н. нашумели автори, което е невъзможно в която и да е друга библиотека. 1000 човека, всеки от които си е платил за това! И готово - всички ще бъдат доволни (освен книжарниците). [Постижимо]
С това съм съгласна.
If I never meet you in this life, let me feel the lack.

User avatar
Zee
Adept
Posts: 212
Joined: Mon May 05, 2008 9:13 pm
Location: Sofia

Post by Zee » Wed Jun 23, 2010 2:00 pm

Благодаря ви :)
Jen, много полезно пояснение за разликата в термините, благодаря, крайно време беше някой юрист да се изкаже. Моята логика е обикновена и неюридическа и ако от спец.службите не са подковали акцията си добре, това говори доста зле за тяхната собствена правна подготовка :)

User avatar
Marfa
Moderator
Posts: 10910
Joined: Sat Dec 20, 2003 10:12 pm
Contact:

Post by Marfa » Wed Jun 23, 2010 2:33 pm

А има ли в закона понятие "общодостъпна библиотека" въобще? Аз не съм юрист де, но в закона за обществените библиотеки ясно и точно се обяснява що е то библиотека.

В случая с chitanka хората качват на сайта си произведения, някои от които очевидно нямат право да качват (не говорим за произведения с изтекли авторски права и пр.), свалят от време на време книги, ако някой издател ги помоли за това, като не пропускат веднаха да вкарат издателството в Черния си списък, защото хората не искат някой безплатно да разпространява нещо, за което се е трудил цял екип хора, които очакват да вземат някакви пари за положения си труд, и обличат дейността си с красиво звучащата фраза "ама ние сме общодостъпна библиотека", каквото и да значи това. Те биха могли и балерини да се нарекат, но това не променя факта, че предлагат за разпространение неща, каквито нямат правото да предлагат.

Да, можем да говорим много за недалновидната политика на българските издателства. За ДДС-то върху книгите. За качеството на преводите и за сума ти други неща. Можем да обясним защо това е така, но от това нещата не стават по-красиви.

И каквото каза Zee:
Със съвсем малко усилия депутатите могат да променят законите и да вкарат онлайн библиотеките в графата общодостъпни/обществени, като по този начин ги узаконят. В замяна на това може да изискат въвеждане на вход и ползване само с регистрация, еднократна годишна такса, платима със СМС (сравнима или дори по-ниска от таксите на обикновените библиотеки, защото онлайн книгите не се похабяват като книжните в следствие на употреба). Дори и да премахнат опцията "сваляне на книги" и остане само четенето онлайн, пак ще е възможно 1000 човека едновременно да четат Дан Браун/Стефани Майер/и т.н. нашумели автори, което е невъзможно в която и да е друга библиотека. 1000 човека, всеки от които си е платил за това! И готово - всички ще бъдат доволни (освен книжарниците).
Ето това наистина би променило нещата.

Само че аз се дразня по-скоро от друго. Всеки ден слушаме за поредното фиаско на правораздавателната ни система. Простотията с Маргините беше само поредната бучка захар в кафето, в което лъжичката отдавна седи изправена. И какво правим? Провеждаме акция "Четящите", в която слушаме за чутовни подвизи, извършени на някъв покрив, върху който било имало сървър... Да не говорим, че тая история с шестимата босове е отвъд нелепостта. Аз познавам десетина човека, които са качвали книги там. Просто цялата тая история е толкова изсилена и изнасилена, че чак е забавно нелепа.

Edit:
А, сега видях, че го имало в закона понятието "общодостъпни библиотеки", като обаче никъде категорично не е упоменато що е то общодостъпна библиотека. Ами след като не е упоменато, то няма причина chitanka да не се самообяви за такава и да си работи на спокойствие. Очевидно законодателят е имал предвид "обществени библиотеки", но след като е записал "общодостъпни", без да регламентира някакви кой знае какви задължения на последните, а им дава основно права, то, хм, "читанките" имат голяма вероятност да излязат сухи от водата. :)
This octopus! Let's give him boots, send him to North Korea!

Image<-Подробно описание на нещата, които ми образуват нерви :twisted:
Уук.

User avatar
Jen
Paragon
Posts: 637
Joined: Thu Mar 29, 2007 12:06 pm
Contact:

Post by Jen » Wed Jun 23, 2010 3:39 pm

Да, Законът за авторскто право не дава дефиниция. Вероятно, защото смисълът е ясен, а ситуацията влиза в рамките на тоя смисъл. Законът за обществените библиотеки урежда статута на обществените библиотеки, а Читанката не е такова нещо.
Така стигаме до най-съществения въпрос - наистина ли качват неща, които очевидно нямат право да качват?

Аз също лично не смятам, че всичко е съвсем чисто и наред там, но хората, които не са заставали отдругата страна на банката, често не разбират, че решението на съда зависи много малко от вътрешно убеждение. Съдията е длъжен да се съобрази със свършената (лошо) работа на поне 5 брънки по веригата преди това и накрая да приложи закона така, както го е написал законодателят, независимо дали му харесва. Което доста често се превежда като „ние ги хващаме, те ги пускат”.

А иначе това с поредната блестящата и опасна акция против октопода с шестте глави наистина, наистина не мога да си събера в главата как точно успява да се продава...
If I never meet you in this life, let me feel the lack.

Scourge
Mistborn
Posts: 1265
Joined: Mon Dec 20, 2004 7:02 pm

Post by Scourge » Wed Jun 23, 2010 3:57 pm

онлайн библиотеката никога няма да е еквивалентна на оффлайн такавата от гледна точка на носителя на правата, щото от оффлайн библиотеката не могат 983456212455507 човека едновременно да заемат една и съща книга. хеле па ако става дума за новия хит на писателя Х, след който човекът се гласи да излезе в пенсия от продажби.

User avatar
RRSunknown
Elder God
Posts: 9438
Joined: Thu Nov 01, 2007 9:54 am

Post by RRSunknown » Wed Jun 23, 2010 4:21 pm

E то нови книги в читанката няма - специално съм търсил.

Възниква един интересен въпрос обаче - пиратство ли е да направя фенски превод на непреведена книга и да пусна превода в нета?

User avatar
Demandred
Moderator
Posts: 5986
Joined: Sun Jan 11, 2004 8:42 am
Contact:

Post by Demandred » Wed Jun 23, 2010 4:37 pm

Нямам представа колко точно е законно, но лично на мен не ми се струва много етично да се качват книги за свободно сваляне без разрешението на автори и издатели. От друга страна, тия нагли лъжци от МВР за пореден път доказват, че трябва да си лоботомиран, за да им вярваш на шумните ПР хвалби след акциите.
Успешната операция по пресичане на пиратско разпространение на книги в интернет пространството, посредством сайта “chitanka.info”, е проведена от спецполицаите от сектор “Компютърни престъпления и интелектуална собственост” в ГДБОП, под прякото наблюдение на СРП.
Акцията е реализирана след разследване по сигнали на ощетени - Асоциацията “Българска книга”, Съюзът на преводачите в България и редица издателски къщи. В хода му е установена шестчленна престъпна група, която действала при строго изградена йерархия и функции от различни градове в България. При предприетите действия на покрив на обществена сграда в София антимафиотите открили сървъра, на който е поддържан интернет сайтът. Сървърът бил поставен в специална кутия и по този начин достъпът до него бил затруднен. Разследващите установили, че “виртуалната библиотека”, от която се теглели пиратските литературни произведения, е укрита в помещение на печатница в София В хода на претърсванията са иззети сървъри и компютърни системи с пиратското съдържание.
Всеки месец престъпната група добавяла над 600 нови заглавия на книги от български и чуждестранни автори, речници, учебници и др. По данни на спецполицаите, чрез нелегалния сайт, който е действал повече от две години, са нанесени щети на българската култура и книгоиздателска дейност за милиони левове.
Тук има толкова много нелепости и очевидни лъжи, че просто нямам думи. Чак ме кара да отида да сваля 20-ина книги веднага и да нанеса щети на българската култура за още 1000 лева.
Sure your parents might think you're a failure
But no one's ever said: "First, let's kill all the tailors"
Don't be a lawyer!

Itilon
Paragon
Posts: 590
Joined: Thu Mar 13, 2008 5:38 pm
Contact:

Post by Itilon » Wed Jun 23, 2010 4:58 pm

Каквото каза Jen. След като в закона фигурират две различни понятия, логичното предположение, което би направил всеки съд или друг тълкувателен орган, е, че законодателят е имал предвид две различни неща. Ако никъде не е посочено значението на общодостъпна библиотека, е нормално да се извърши някакво тълкуване на чисто езиково ниво (предполагам, че така се казваше, де, позабравил съм терминологията). Общодостъпно е нещо, до което всеки има достъп, библиотека - място, в което се четат или от което се заемат книги/ други писмени издания.

Читанка отговаря. Тя отговаря и на допълнителното условие да не служи за търговски цели. Забележете, че законодателят никъде не е извадил виртуалните издания, нито е поставил ограничение на броя на възпроизвежданията. С други думи, нищо не ми пречи да има съвсем реална библиотека и да съм я снабдил със 100 или 1000 издания от една и съща книга.

В този смисъл - и въпреки че може да звучи като изсмукано от пръстите, това е нормалната правна логика - Читанка е в пълно съответствие със закона, без значение дали законодателят нещо не е домислил (което се случва, но не ми се вярва в случая) или наистина е искал да направи разграничение между обществена и общодостъпна библиотека.

И понеже полицейското преследване на неща, отговарящи на закона, е произвол, че и противозаконен, въобще не смятам, че твърдението ми е изсилено, както смята Морвен :mrgreen:.

Иначе, това, че в ГДБОП трябва да си уволнят ПиАр-ите мисля е несъмнено.

EDIT: И да, както намеква Jen в следващия си пост, може би не е морално да качваш тези произведения в нета. Но правовата държава не се крепи на морала, а (в континенталния случай) на писаното право и съдът, както и всеки държавен орган трябва да се съобразява единствено с буквата на закона, без значение какъв е моментният морал.

User avatar
Super M
Arcanist
Posts: 999
Joined: Wed Jan 11, 2006 10:25 pm
Location: Sofia/Bourgas
Contact:

Post by Super M » Wed Jun 23, 2010 5:13 pm

Аз смятам същото и за филмите, музиката и каквато и да е друга интелектуална собственост. Въобще, да оставят пиратството на мира - и без това е достатъчно неудобно да се чете на монитор ;)))
Не знам дали е справедливо или не и не знам на чия страна са формалностите и дупките в закона, но моят частен интерес повелява да си свалям нещата безплатно и аз позовавайки се на него винаги съм настръхвал като някой реши да затваря и ограничава читанки, замунди, арени и т.н. Плащам достатъчно за експириънс-а, който няма как да си доставя с download - кино, книги (удоволствието от четене на хартиена книга не бих го заменил), концерти или посещения на заведения с жива музика, така че творците на интелектуални блага да се съобразяват с високите технологии и да измислят начини да си пре-настроят бизнеса, а не да насъскват полицията и правителствата да се борят с динозавърски мерки срещу тях.
Единственото, което ме притеснява е новинарския бизнес и това как скъпо-струващите репортажи и разследвания могат да пострадат заради модата на свободно "преписване" и разпространение на новини в Интернет, а оттам евентуално и "свободата, Санчо..." но чичо Мърдок ще измисли нещо, сигурен съм, пък и именно масовото разпространение на видео-материали в нета (разни скрити камери и подобни) е направило достояние на света много мръсни тайни, редом с "Кен ли" и другите лайна де, а на разни не-популярни, смели и амбициозни журналя се дава гласност, така че нещата сигурно се уравновесяват ;)))
Last edited by Super M on Wed Jun 23, 2010 5:30 pm, edited 1 time in total.
Блог за хора, които не се примиряват с живота в сиво:
http://troshanov.wordpress.com

User avatar
RRSunknown
Elder God
Posts: 9438
Joined: Thu Nov 01, 2007 9:54 am

Post by RRSunknown » Wed Jun 23, 2010 5:23 pm

Нямам представа колко точно е законно, но лично на мен не ми се струва много етично да се качват книги за свободно сваляне без разрешението на автори и издатели.
Тогава силно се надявам да се вземали разрешения за преводите в "непреведено" в Shadowdance защото като нищо следващата акцияможе да е да е "затворено пиратско интернет списание" .

bsb
Paragon
Posts: 640
Joined: Sun Dec 06, 2009 7:33 pm

Post by bsb » Wed Jun 23, 2010 5:24 pm

Добре де, а защо всички подминават фразата "с учебна цел или с цел съхраняване на произведението"?

User avatar
Morwen
Shadowdancer
Posts: 13468
Joined: Sat Dec 20, 2003 1:20 am

Post by Morwen » Wed Jun 23, 2010 5:26 pm

Не е ли идеята, че това трябва да е изпълнено заедно с другите условия?
I don't wanna die
But I ain't keen on living either

Itilon
Paragon
Posts: 590
Joined: Thu Mar 13, 2008 5:38 pm
Contact:

Post by Itilon » Wed Jun 23, 2010 5:33 pm

bsb wrote:Добре де, а защо всички подминават фразата "с учебна цел или с цел съхраняване на произведението"?
Аз поне, защото не знам как би могла да се изтълкува в действителност (от съд имам предвид). Аз лично смятам, че допълвам общата си култура или познанията си на практика от всяка книга, която прочитам, така че мога да твърдя, че Читанка отговаря на това условие.

Всъщност почти сигурен съм, че тълкуването трябва да е някъде по тази линия, понеже иначе обществените библиотеки (ако приемем казаното по-горе, че са подразделение на общодостъпните) до една не би трябвало да отговарят на условието на закона :roll:.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests