Page 1 of 1

Might and Magic (AKA Heroes) game music

Posted: Fri Nov 27, 2015 11:38 am
by coldie
Без съмнение, музиката към поредиците на Heroes, е една от-най добрите за всички гейм времена :) . Поне според мен.
Засега, ще ви запозная, с музиката към легендарният Heroes 3 - годината е 1999-та...

https://www.youtube.com/watch?v=q43G9FTaomg