Page 1 of 2

Граматиката и ползата от нея :)

Posted: Sat Jun 10, 2006 7:11 pm
by Roland
Това е тема за хората, които имат запитвания и проблеми с граматиката и структурата на езика. Ако се колебаете относно нещо, питайте, не е срамно :) И със сигурност ще има кой да ви помогне ;)

П.П. Разказите се пускат в оригиналния си вид, както са изпратени от авторите. Така че това е и единствената редакция, която са минали. Не забравяйте, че граматиката е също толкова важна за качественото писане, колкото и всичко останало.

Posted: Sat Jun 17, 2006 2:39 pm
by ta
Не знам дали тук е мястото, но:

Имам проблем със следните думи. Моля някой да ми обесни значенията ми.
 1. Клерик
  Интеракция
  (Невронни) енхансери
  Атавизъм
  Канюлирани (съдове)
  Инбрийдинг
Благодяра предварително.

Posted: Sat Jun 17, 2006 2:53 pm
by Last_Guardian
Клерика е в моята област :)
Това е странстваш лечител-монах. :)
В Д&Д класът е смесица между друид и уориър. Т.е. - може да ползва тежките брони, щитове и симпъл уепънс, като има възможност за развитие на по-"сложни" оръжия и от друга страна има достъп до диваин спелкастинг като друидите.
Най-общо казано - брониран мажага, който се шматка насам-натам в търсене на правдата, помага/вреди на околните с лекуващи/нараняващи магий и чат-пат призовава богът, пред който се прекланя да го спаси от армията от ъндеад, която е предизвикал с действията си.

Posted: Sat Jun 17, 2006 4:14 pm
by thorn
(Невронни) енхансери - буквално усилватели
Атавизъм - проява на признак, който е бил свойствен на по-далечни прадеди
Канюлирани (съдове) - от канюла - тръбичка, най-често стъклена, за проникване в орган, обикновено съд
Инбрийдинг - размножаване в затворена група, обикновено между родственици, за да се запазят някакви белези у потомството

Posted: Thu Jun 22, 2006 2:48 pm
by Daggerstab
Само да вметна, че на български правилната форма е "клирик", въпреки че повечето хора не са чували думата извън контекста на РИ.

Posted: Thu Jun 22, 2006 5:43 pm
by Last_Guardian
Daggerstab wrote:на български правилната форма е "клирик"
Принципно си прав, но на английски звучи "клерик" и аз реших, че по-добре като героят е такъв, така да го оставя и в разказа. :)

Posted: Sat Jul 01, 2006 12:20 pm
by ta
Глаголните времена в българския език
Глагол: тръгвам
Той тръгва. Сегашно време
Той тръгва. Сегашно историческо (За да усетите разликата отворете учебник по история)
Той тръгна. Минало свършено
Той тръгваше. Минало несвършено
Той беше тръгнал. Минaло предварително
Той е тръгнал.
Той бил тръгнал. Минало неопределено
Той тръгнал. Преизказно наклонение на -л, -ло, -ла, -ли
Той ще тръгне. Бъдеще време
Той ще е тръгнал. Бъдеще в миналото
Той ще е бил тръгнал. Бъдеще неопределено в миналото
Той е бил тръгнал. Сегашно в миналото (?)
Условни наклонения
Той щял да тръгне. /Той ще тръгнел. Минало
Той би тръгнал. Бъдеще
Той щеше да тръгне. Сегашно.

Posted: Tue Jul 04, 2006 4:44 pm
by ta
Това не знам дали тук да го пусна или в Небрежен спамец. Може да го преместите.:shock:
"Езикови справки

Служба «Езикови справки и консултации» е национална служба с половинвековна история, която се поддържа от Секцията за съвременен български език.

На телефон 0900-12-230 (10 импулса в минута, избира се от цялата страна) от 9 до 17 часа всеки работен ден може да получите компетентна информация по въпроси на:
правописа, правоговора и пунктуацията в съвременния български книжовен език;
значението, употребата, произхода и стилистичната характеристика на думите;
правилното оформяне на различни видове документи;
практическа помощ при редактиране на текстове с различен характер;
практическа помощ при изучаването на български език в училище;
енциклопедични справки "

http://www.ibl.bas.bg/index_bg.htm

Posted: Tue Jul 04, 2006 5:35 pm
by Grumpi
Само да вметна едно нещо, че вече го срещам почти навсякъде и на никой не му прави впечатление: Пише се "обясня", "обяснявам" и т.н. Не се бесим все пак :)

Posted: Tue Jul 04, 2006 5:56 pm
by Moridin
ta, с риск да се меся неправомерно, ама само да уточня, че известна част от тия времена горе не са верни ;)

"Той е тръгнал", срещу което липсва определение, е именно минало неопределено, докато "Той бил тръгнал" също е минало неопределено време, но в преизказно наклонение.

"Той ще е тръгнал" е бъдеще предварително време, докато бъдеще в миналото, което е отбелязано там, всъщност е "Той щеше да тръгне". Имаме и бъдеще предварително в миналото - "Той щеше да е тръгнал".

Бъдеще неопределено в миналото няма, но "Той ще е бил тръгнал" може да се използва за малко по-засилен отминал момент на нормалната форма "Той ще е тръгнал".

Така де, не че на някого му пука :mrgreen:

п.п. имало телефон за правописни справки, джийз... според мен трябва да стане HotLine :D

Posted: Tue Jul 04, 2006 7:53 pm
by ta
Както казах и в поста с линка до това, не претендитам за достоверност. Направих си труда да систематизирам нещата, които си спомням от средното образование. Поправки са добре дошли. Дайте да видим колко времена имаме в българския език. И да опровергаем твърдението, че сме по-добре с английската граматика. :twisted:

Posted: Tue Jul 04, 2006 8:34 pm
by Moridin
Аз никога не съм се интересувал активно от английската граматика, така че нея я знам от обща култура. Виж, българската... :mrgreen:

Posted: Mon Jul 24, 2006 12:23 pm
by ta
Да си довърша започната работа: :roll:

Глаголните времена в българския език
Глагол: тръгвам

Акционни времена
Той тръгва. Сегашно
Той тръгваше. Минало несвършено
Той тръгна. Минало свършено
Той ще тръгне. Бъдеще
Той щял да тръгне. Бъдеще в миналото

Резултативни времена
Той е тръгнал. Минало неопределено (Сегашно резултативно)
Той бил тръгнал. Минало предварително (Минало резултативно)
Той ще е тръгнал/той ще бъде тръгнал. Бъдеще предварително (Бъдеще резултативно)
Той щял да е тръгнал./Той щял да бъде тръгнал. Бъдеще предварително в миналото (Бъдеще резултативно в миналото)

Posted: Tue Apr 08, 2008 3:51 pm
by Moridin
Тези са верни, с изключение на последното, което е посоченото време, но в преизказно наклонение ;)

Posted: Tue Apr 08, 2008 6:11 pm
by Morwen
Кратък и пълен член.

Определителният член в българския език е наставка, която се слага след дадена дума в изречение, за да се посочи или отличи предметът или явлението, което тя назовава, като вече познато или срещано в текста. При мъжки род тази наставка има две форми
-пълен член (-ът, -ят)
-кратък член (-а, -я).

Пълен член се използва, когато думата е подлог в изречението, т.е. тя извършва действието.
пример: Коридорът е зелен.
Хамстерът тичаше в аквариума си.
Краткият член се използва, когато думата е допълнение.
пример: Аз вървях по коридора.
Протегнах ръка и погалих хамстера.
Т.е. когато хамстерът/коридорът извършват действието са членувани пълно, а когато действието се извършва от друг във връзка с хамстера/коридора, те са с кратък член.

Пълен член се използва и когато думата е сказуемно определение. Сказуемното определение е качество или характеристика на подлога.
пример: Коридорът е най-краткият път през къщата.
Хамстерът беше последният му домашен любимец.
В този случай "кратък" и "последен" са членувани пълно, тъй като са характеристики на предмета, извършващ действието.

Пълен член се използва и в заглавия.
пример: "Властелинът на пръстените", "Железният светилник"

Кратък член има винаги, когато има пред думата има предлог. Но не винаги отсъствието на предлог означава непременно, че трябва да се членува с пълен член
пример: Тя се затича по коридора.
но също така и: Тя видя коридора.
Прозвища на хора, които са членувани са винаги с кратък член.
пример: Доктора, Самоковеца, Петър Моканина, Сашо Хамстера

При страдателния залог често има проблеми с определянето на подлога, тъй като той се сменя в сравнение с обикновения словоред. Там подлогът не е извършващият действието, а подложеният на него.
пример: Човекът си обу панталона.
но : Панталонът беше обут от човека.
Панталонът ми харесва.
Няма да ти дам новия си костюм, свиди ми се панталонът. (добре де, знам, че е идиотски пример, ма за толкова време това измислих)