Page 1 of 1

Ред четвърти

Posted: Sat Feb 08, 2020 12:39 pm
by coldie
Кой тайната открил е, и кой я разгадал,
кой някога там бил е, какво е увидял,
кой беше там и се завърна?
Аз не, а ти?