Напомняме ви да се запознаете с правилата за участие и да форматирате файла си спрямо изискванията. Също ви молим да премахнете информацията за себе си от файла, защото той се оценява анонимно.