Статии

Перспективи пред фендъма: позиция на ShadowDance

За да се развива фантастичната общност, е нужно наличието на едно или повече събития и проекти, които да задават усещане за споделени цели и да разширяват кръга на интересуващите се от фантастиката....

От:

Статии

Перспективи пред фендъма: позиция на Христина Димитрова

Перспективи пред фендъма е поредица от публикации, чиято цел е да запознае публиката ни с позициите на различни представители на фантастичните общности у нас. Тези позиции касаят проблемите на...

От:

Статии

Перспективи пред фендъма: позиция на Кръстю Мушкаров

Перспективи пред фендъма е поредица от публикации, чиято цел е да запознае публиката ни с позициите на различни представители на фантастичните общности у нас. Тези позиции касаят проблемите на...

От:

Статии

Перспективи пред фендъма: позиция на Джовани Чемишанов

Перспективи пред фендъма е поредица от публикации, чиято цел е да запознае публиката ни с позициите на различни представители на фантастичните общности у нас. Тези позиции касаят проблемите на...

От:

Статии

Перспективи пред фендъма: позиция на Мартин Петков

Перспективи пред фендъма е поредица от публикации, чиято цел е да запознае публиката ни с позициите на различни представители на фантастичните общности у нас. Тези позиции касаят проблемите на...

От:

Интервю с Хараламби Марков

В телесното има нещо могъщо и първично. Интересно ми е да боравя с него в творбите си. В голяма степен се причислявам към странната – weird – литература, а там плътта е силен образ. Нещото, което...

От: